AKTUALITY

5. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dne 5. 10. 2020 zaslalo vedení ApPPP odpovědným pracovníkům MŠMT a MZ
žádost o vybavení ŠPZ respirátory.
Žádost byla zpracována operativně ve spolupráci s vedením APSPC v reakci na informace z médií
o záměru MŠMT a MZ vybavit učitele škol respirátory.
Cílem je zajistit, aby nebyli opomenuti při plánované distribuci respirátorů ani pracovníci ŠPZ.
Text žádosti o vybavení ŠPZ respirátory lze stáhnout ZDE .


Dne 22. 9. 2020 odeslalo vedení ApPPP na základě podnětů členů asociace
stanovisko k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Text stanoviska ApPPP k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. lze stáhnout ZDE .
Text návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. (vč. Důvodové zprávy atd.) lze stáhnout ZDE (Aplikace ODok)


Dne 17. 9. 2020 byly projednány naše připomínky k návrhu novely vyhl. č. 27/2016 s vedením MŠMT také osobně,
a to v rámci pracovního setkání, kde nás zastupovala naše místopředsedkyně Mgr. P. Kubíčková.
Této schůzky byl přítomen také pan ministr Plaga a ředitel našeho odboru vzdělávání Mgr. Faltýn.

21. 1. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vedení ApPPP zpracovalo na základě podnětů členů asociace a ve spolupráci s partnerskou APSPC stanovisko k návrhu novely školského zákona, který je aktuálně v připomínkovém řízení.

Text stanoviska lze stáhnout ZDE .

Text návrhu novely ŠZ s průvodními texty (důvodové zpráva atd.) lze stáhnout ZDE (Aplikace ODok)

3. 11. 2019

PORADENSKÝ DEN - LISTOPAD 2019

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Rada ApPPP si vás dovoluje pozvat na jednodenní konferenci naší asociace
pod již dradičním názvem
"PORADENSKÝ DEN"

Termín konání: 28. 11. 2019
Místo konání (mapa): Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 - Vinohrady (aula)     
Časový harmonogram: 0930 - 1000 - prezence s možností přihlášení do asociace a platby příspěvků
1000 - zahájení
1530 - předpokládané ukončení
Program: (pořadí příspěvků bude upřesněno při zahájení akce)
- Mgr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru MŠMT, pod který spadá také vedení ŠPZ - Informace z vedení MŠMT k nové školské legislative, metodickemu vedeni ŠPZ, k ukolům ŠPZ v rámci plánovaných systémových změn a další
- UDr. Petra Uhliková, pedopsychiatr - Spoluprace dětských psychiatrů s pracovníky PPP
- Doc. PhDr. Anna Kucharská - Bílá místa na mapě SPU
- Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka PPP pro Prahu 10 - Praxe PPP v péči o žáky s OMJ
- PhDr. Jiří Laciga - Informace k novému vydání testu W-J IE a k dalším diagnostickým novinkám z vydavatelství Propsyco
- zástupci vedení ApPPP - Informace o aktivitách ApPPP a řízení diskuse k potřebám a námětům z poradenské praxe
Účastnický poplatek: Účast na poradenském dni je bezplatná (stravování není zajištěno).

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE .

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné se k účasti přihlásit!
K tomu prosím využijte přihlašovací formulář.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ ZDE.

12. 12. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V měsíci listopadu 2018 zpracovala Rada ApPPP připomínky k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., která byla v druhé půli listopadu konečně vydána do oficiálního připomínkového řízení.
Rovněž jsme se pokusili najít podporu našich návrhů - projednáno a přislíbena podpora: vedení OŠ KÚ Jihomoravského kraje, vedení OŠMS Moravskoslezského kraje, Mgr. V. Klaus - předseda školského výboru PS ČR, hejtman MS kraje prof. Vondrák, který je současně také předsedou komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a člen školského výboru v PS ČR.
Jednání a vzájemné konzultace probíhají s vedením Pedagogické komory z.s.

Zpracované připomínky k novele a návrhy úprav byly zaslány k rukám ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Plagy prostřednictvím jeho kanceláře, dále řediteli odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Mgr. Faltýnovi, vedení Pedagogické komory z.s., vedení APSPC, náměstkyni NÚV PhDr. Zapletalové.

Naše zpracované připomínky a návrhy k novele vyhl. č. 27/2016 za ApPPP naleznete ZDE

IX. 2018

Jednání Rady ApPPP - projednávání dostupných informací o postupu MŠMT při navrhování novely vyhlášky č. 26/2017 Sb. a volba další strategie v této věci, plánování poradenských dnů (témata, lektoři, vhodný termín)

VII. - VIII. 2018

Zpracovávání návrhů Rady ApPPP na změny ve školském zákoně (vyžádáno vedením pracovní skupiny při MŠMT pro úpravy šk. legislativy) - v srpnu odesláno na MŠMT (Mgr. J Faltýnovi - řediteli odboru zahrnujícího také speciální vzdělávání a Mgr. I. Blažkové - vedoucí odboru speciálního vzdělávání).
Text návrhů změn a úprav školského zákona ZDE

VI. 2018

Jednání Rady ApPPP - příprava na zpracovávání návrhů změn a úprav ve školském zákoně (vyžádáno vedením pracovní skupiny při MŠMT pro úpravy šk. legislativy), předání informací z jednání na MŠMT k avizovaným změnám v zákoně o pedagogických pracovnících a projednání stanoviska Rady k připravovaným změnám v tomto zákoně, projednávání organizačních otázek a možností posílení členské základny

V. 2018

Ve spolupráci s vedením APSPC dokončení písemných připomínek ke kritériím ČŠI pro hodnocení ŠPZ ("Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání") a zaslání těchto připomínek vedení ČŠI - průvodní shrnující dopis ZDE .
Naše konkrétní naše připomínky k celému metodickému textu ČŠI pro vyhodnocování ŠPZ lze poskytnout členům ApPPP na vyžádání (nelze zde zveřejnit - nejedná se ze strany ČŠI o veřejně dostupný dokument)

Účast zástupce Rady ApPPP na pracovní skupině MŠMT k úpravám legislativy

Osobní jednání 3 členů Rady ApPPP na MŠMT s ředitelem odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Mgr. J. Faltýnem. Jednání dohodnuto po zveřejnění první verze návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. Cílem bylo specifikovat a znovu argumentovat naše návrhy změn ve vyhlášce, které nebyly do zveřejněného návrhu novely zapracovány a dále k úpravám, které sice zapracovány byly, ale my je vnímáme jako kontraproduktivní či problematické.

IV. 2018

Účast zástupce Rady ApPPP na pracovní skupině MŠMT k úpravám legislativy

Jednání Rady ApPPP - projednávání návrhů žádoucích změn a úprav vyhl.27/2016 a další související školské legislativy, doplnění členů Rady - volba zástupců za Prahu, Jihočeský kraj a Plzeňský kraj, projednávání připomínek k materiálu ČŠI, který má sloužit jako metodika ČŠI pro hodnocení ŠPZ ("Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání")

III. 2018

Setkání zástupců Rady ApPPP s vedením ČŠI a projednání příprav ČSI na provádění hodnocení ŠPZ v roce 2018 podle nové metodiky ČŠI (setkání organizačně připraveno a následně i uskutečněno v součinnosti a spolupráci zástupců vedení partnerské APSPC)

22. 3. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

informace k aktivitám vedení ApPPP za 1. čtvrtletí roku 2018 si můžete přečíst ZDE .

Naše návrhy změn a úprav v připravované 3. novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. jsou k dispozici ZDE .

Stále aktuální dopis kolegy Klímy (z června r. 2017) s výzvou k aktivní asociační spoluúčasti - ZDE .

I v letošním roce budeme rádi za váš zájem o řešení věcí sdílených a za vaši členskou podporu.

19. 11. 2017

INFORMACE K PRŮBĚHU PROJEDNÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK
K NOVÉ METODICE NÚV PRO VYHODNOCOVÁNÍ PO

Aktuální informace z jednání vedení ApPPP s náměstkyní NÚV PhDr. J. Zapletalovou, k návrhu nové metodiky, která by měla specifikovat provádění vyhodnocování podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., §16 odst. 4 si můžete přečíst v tomto textu: Jednání ApPPP k metodice vyhodnocování

Připomínky ApPPP k připravované druhé novele vyhlášky č. 27/2016 Sb.: čtěte ZDE

30. 10. 2017

INFORMACE K PŘIPRAVOVANÉ DRUHÉ NOVELE VYHLÁŠKY č. 27/2016 Sb.

Vzhledem k opakovaným dotazům, které se týkaly nejasností ohledně příprav druhé novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. (která nám byla avizována na poradě ředitelů PPP dne 5. 10. 2017), jsme požádali MŠMT o upřesňující sdělení k plánovanému rozsahu úprav v znění vyhlášky, očekávanému termínu vydání apod.

Z odpovědi pana ministra Štecha (kterou nám poskytnul dne 27. 10. 2017) vyplývá, že aktuálně půjde o novelu, která se bude týkat pouze úprav normované finanční náročnosti s cílem řešit některé zjištěné projevy nehospodárnosti (zejména u personálních PO).

Novela většího rozsahu pak možná proběhne později (východiskem by měla být kompletní analýzak 30. 9. 2017, která má být k dispozici koncem listopadu).

Soňa Baldrmannová, předsedkyně ApPPP                    Jiří Novák, místopředseda ApPPP

17. 9. 2017

REAKCE ApPPP NA NÁVRH METODICKÉHO TEXTU K REALIZACI VYHODNOCOVÁNÍ PO

V závěru července nám byl doručen od náměstkyně NÚV, doktorky Zapletalové, návrh metodického textu k provádění vyhodnocení poskytování podpůrných opatření. Ten vychází z nových úprav příslušných ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., které byly provedeny její technickou novelou. Byli jsme žádáni o jeho rychlé připomínkování.
K zaslanému textu jsme po koordinovaném projednání našich kritických postojů a argumentů s kolegy z vedení APSPC zpracovali společné písemné stanovisko.

Navrhovaný metodický text lze číst ZDE .

Naše vyjádření k tomuto textu, koordinované společně s kolegy z APSPC, je k dispozici ZDE .

17. 9. 2017

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TECHNICKÉ NOVELY VYHLÁŠKY č. 27/2016 Sb.

V půli července jsme byli vyzváni v poměrně urgentním termínu (v délce cca 1 týdne) k podání připomínek k připravené novele vyhlášky 27/2016.

Námi podané připomínky je možno číst ZDE a jejich vypořádání ze strany MŠMT pak ZDE .

Komentář k této novele, který jsme poskytli v srpnu Učitelským novinám lze číst spolu s komentáři z asociací APSPC a ASP ČR také na webové nástěnce Učitelských novin pod titulkem "Novela vyhlášky o speciálním vzdělávání praxi moc nepomůže" ze dne 25. 8. 2017 - ZDE.

17. 9. 2017

PORADENSKÝ DEN

14. června se v Praze uskutečnilo celostátní odborné setkání pracovníků PPP pod tradičním názvem Poradenský den. Jeho součástí bylo v závěru také jednání Sněmu ApPPP.
Program proběhl dle původního plánu, který byl avizován v pozvánkách. V rámci Sněmu došlo ke schválení průběhu a výsledků voleb nové Rady, jejího programového prohlášení a také byla přednesena a schválena zpráva o hospodaření. V závěru sněmu byla z podnětu zúčastněných členů diskutována neutěšená situace v poradenství, spojená se zaváděním nové legislativy a s podmínkami, které k tomu byly vytvořeny. Rada ApPPP byla vyzvána zúčastněnými členy k aktivnímu přístupu při pojmenovávání problematických okruhů a navrhování jejich řešení.

Schválené programové prohlášení Rady ApPPP možno číst - ZDE

Ohlasy: Poradenského dne se zúčastnil také jeden ze zakladatelů poradenské asociace a v roce 1992-1996 také její předseda, pan doktor Petr Klíma. Ten následně v reakci na současné asociační dění rozeslal tento dopis, jenž nám zde také laskavě dovolil zveřejnit: DOPIS Dr. Klímy

20. 5. 2017

PORADENSKÝ DEN - ČERVEN 2017

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Rada ApPPP zve všechny zájemce z řad pracovníků PPP k jednodennímu odbornému setkání.
Cílem je nabídnout inspirativní náměty k některým obzvláště aktuálním pracovním tématům a zprostředkovat nové informace z NÚV, MŠMT a ČŠI.
V závěrečné části (od 1500) pak proběhne jednání Sněmu asociace, na kterém bude předložena zpráva o hospodaření, zpráva o provedení voleb nové Rady ApPPP a budou projednána aktuální témata, týkající se aktivit ApPPP.

Termín konání: 14. 6. 2017
Časový harmonogram: 1000 - 1500 Společný program
1500 - 1545 Sněm ApPPP
Místo konání: Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 - Vinohrady (mapa)
Účastnický poplatek: Pro členy ApPPP se zaplacenými členskými poplatky za rok 2016 a 2017 je účast bezplatná.
Pro nečleny činí účastnický poplatek 500 Kč.

Pozn.: Členské poplatky je možné ještě doplatit standardně platebním příkazem, a to nejpozději do 7. 6. 2017
nebo v hotovosti na místě.

PODROBNÉ PROPOZICE ZDE .


Optimalizováno pro Google Chrome a minimální rozlišení 1024x768. Průběžně aktualizováno!
Designed by (webmaster) © Miroslav Piňos