AKTUALITY

22. 3. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

informace k aktivitám vedení ApPPP za 1. čtvrtletí roku 2018 si můžete přečíst ZDE.

Naše návrhy změn a úprav v připravované 3. novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. jsou k dispozici ZDE.

Stále aktuální dopis kolegy Klímy (z června r. 2017) s výzvou k aktivní asociační spoluúčasti - ZDE.

I v letošním roce budeme rádi za váš zájem o řešení věcí sdílených a za vaši členskou podporu.

19. 11. 2017

INFORMACE K PRŮBĚHU PROJEDNÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK
K NOVÉ METODICE NÚV PRO VYHODNOCOVÁNÍ PO

Aktuální informace z jednání vedení ApPPP s náměstkyní NÚV PhDr. J. Zapletalovou, k návrhu nové metodiky, která by měla specifikovat provádění vyhodnocování podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., §16 odst. 4 si můžete přečíst v tomto textu: Jednání ApPPP k metodice vyhodnocování

Připomínky ApPPP k připravované druhé novele vyhlášky č. 27/2016 Sb.: čtěte ZDE

30. 10. 2017

INFORMACE K PŘIPRAVOVANÉ DRUHÉ NOVELE VYHLÁŠKY č. 27/2016 Sb.

Vzhledem k opakovaným dotazům, které se týkaly nejasností ohledně příprav druhé novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. (která nám byla avizována na poradě ředitelů PPP dne 5. 10. 2017), jsme požádali MŠMT o upřesňující sdělení k plánovanému rozsahu úprav v znění vyhlášky, očekávanému termínu vydání apod.

Z odpovědi pana ministra Štecha (kterou nám poskytnul dne 27. 10. 2017) vyplývá, že aktuálně půjde o novelu, která se bude týkat pouze úprav normované finanční náročnosti s cílem řešit některé zjištěné projevy nehospodárnosti (zejména u personálních PO).

Novela většího rozsahu pak možná proběhne později (východiskem by měla být kompletní analýzak 30. 9. 2017, která má být k dispozici koncem listopadu).

Soňa Baldrmannová, předsedkyně ApPPP                    Jiří Novák, místopředseda ApPPP

17. 9. 2017

REAKCE ApPPP NA NÁVRH METODICKÉHO TEXTU K REALIZACI VYHODNOCOVÁNÍ PO

V závěru července nám byl doručen od náměstkyně NÚV, doktorky Zapletalové, návrh metodického textu k provádění vyhodnocení poskytování podpůrných opatření. Ten vychází z nových úprav příslušných ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., které byly provedeny její technickou novelou. Byli jsme žádáni o jeho rychlé připomínkování.
K zaslanému textu jsme po koordinovaném projednání našich kritických postojů a argumentů s kolegy z vedení APSPC zpracovali společné písemné stanovisko.

Navrhovaný metodický text lze číst ZDE.

Naše vyjádření k tomuto textu, koordinované společně s kolegy z APSPC, je k dispozici ZDE.

17. 9. 2017

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TECHNICKÉ NOVELY VYHLÁŠKY č. 27/2016 Sb.

V půli července jsme byli vyzváni v poměrně urgentním termínu (v délce cca 1 týdne) k podání připomínek k připravené novele vyhlášky 27/2016.

Námi podané připomínky je možno číst ZDE a jejich vypořádání ze strany MŠMT pak ZDE.

Komentář k této novele, který jsme poskytli v srpnu Učitelským novinám lze číst spolu s komentáři z asociací APSPC a ASP ČR také na webové nástěnce Učitelských novin pod titulkem "Novela vyhlášky o speciálním vzdělávání praxi moc nepomůže" ze dne 25. 8. 2017 - ZDE.

17. 9. 2017

PORADENSKÝ DEN

14. června se v Praze uskutečnilo celostátní odborné setkání pracovníků PPP pod tradičním názvem Poradenský den. Jeho součástí bylo v závěru také jednání Sněmu ApPPP.
Program proběhl dle původního plánu, který byl avizován v pozvánkách. V rámci Sněmu došlo ke schválení průběhu a výsledků voleb nové Rady, jejího programového prohlášení a také byla přednesena a schválena zpráva o hospodaření. V závěru sněmu byla z podnětu zúčastněných členů diskutována neutěšená situace v poradenství, spojená se zaváděním nové legislativy a s podmínkami, které k tomu byly vytvořeny. Rada ApPPP byla vyzvána zúčastněnými členy k aktivnímu přístupu při pojmenovávání problematických okruhů a navrhování jejich řešení.

Schválené programové prohlášení Rady ApPPP možno číst - ZDE

Ohlasy: Poradenského dne se zúčastnil také jeden ze zakladatelů poradenské asociace a v roce 1992-1996 také její předseda, pan doktor Petr Klíma. Ten následně v reakci na současné asociační dění rozeslal tento dopis, jenž nám zde také laskavě dovolil zveřejnit: DOPIS Dr. Klímy

20. 5. 2017

PORADENSKÝ DEN - ČERVEN 2017

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Rada ApPPP zve všechny zájemce z řad pracovníků PPP k jednodennímu odbornému setkání.
Cílem je nabídnout inspirativní náměty k některým obzvláště aktuálním pracovním tématům a zprostředkovat nové informace z NÚV, MŠMT a ČŠI.
V závěrečné části (od 1500) pak proběhne jednání Sněmu asociace, na kterém bude předložena zpráva o hospodaření, zpráva o provedení voleb nové Rady ApPPP a budou projednána aktuální témata, týkající se aktivit ApPPP.

Termín konání: 14. 6. 2017
Časový harmonogram: 1000 - 1500 Společný program
1500 - 1545 Sněm ApPPP
Místo konání: Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 - Vinohrady (mapa)
Účastnický poplatek: Pro členy ApPPP se zaplacenými členskými poplatky za rok 2016 a 2017 je účast bezplatná.
Pro nečleny činí účastnický poplatek 500 Kč.

Pozn.: Členské poplatky je možné ještě doplatit standardně platebním příkazem, a to nejpozději do 7. 6. 2017
nebo v hotovosti na místě.

PODROBNÉ PROPOZICE ZDE .


Optimalizováno pro Google Chrome a minimální rozlišení 1024x768. Průběžně aktualizováno!
Designed by (webmaster) © Miroslav Piňos