Vítáme Vás na stránkách
ASOCIACE PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s. (ApPPP)

* * * AKTUÁLNÍ INFORMACE * * *   

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dne 28. 5. 2021 zaslala Rada ApPPP dopis vedení MŠMT s naléhavou výzvou k jednání o úpravě současného problematického způsobu stanovování počtu pracovníků v poradnách v ČR.
Více se dočtete ZDE


9. 6. 2021 / Připojte se a podpořte ApPPP v jejích potřebných aktivitách ve prospěch našeho poradenství.
Dnes možná více než kdy dříve je to potřeba!
Více viz výzva ZDE


ApPPP je následnickou organizací Asociace poradenských pracovníků ve školství (APPŠ).
Sdružuje odborné pracovníky pedagogicko - psychologických poraden České Republiky. Napomáhá rozvoji poradenství, zabývá se problematikou činností poraden, reaguje na změny v legislativě, týkající se školství.
Zabývá se potřebami odborných pracovníků PPP, včetně otázek jejich vzdělávání a kvalifikace. Podílí se na tvorbě organizačních, koncepčních a metodických změn, týkajících se pedagogicko-psychologického poradenství v ČR.


RADA ApPPP

- Mgr. Soňa Baldrmannová, předsedkyně, členka Rady za Jihomoravský kraj, psycholog (baldrmannova@pppbrno.cz)
- Mgr. Jiří Novák, místopředseda, člen Rady za Moravskoslezský kraj, psycholog (reditel@pppnj.cz)
- Mgr. Pavla Kubíčková, místopředsedkyně, členka Rady za Prahu, speciální pedagog (kubickova@ppp10.eu)
- PhDr. Jaroslava Štětinová, tajemnice, členka Rady za Středočeský kraj, speciální pedagog (stetinova@pppsk.cz)
- Mgr. Lubomír Schneider, člen Rady za Olomoucký kraj, speciální pedagog (schneider@ppp-olomouc.cz)
- Mgr. Soňa Holá, členka Rady za Královehradecký kraj, psycholog (reditelka@pppkhk.cz)
- Mgr. Jana Hlavová, členka Rady za Liberecký kraj, speciální pedagog (hlavova@pppliberec.cz)
- Mgr. Helena Machová, členka Rady za Prahu, psycholog (machova.poradna9@seznam.cz)
- PaedDr. Romana Soukupová, členka Rady za Karlovarský kraj, speciální pedagog (rsoukupova@pppkv.cz)
- Mgr. Pavel Vácha, člen Rady za Jihočeský kraj, psycholog (reditel@pppcb.cz)
- PhDr. Irena Příkazská, členka Rady za Plzeňský kraj, psycholog (irena.prikazska@pepor-plzen.cz)

Prezentace je dle potřeby průběžně doplňována o další informace.


Optimalizováno pro Google Chrome a minimální rozlišení 1024x768. Průběžně aktualizováno!
Designed by (webmaster) © Miroslav Piňos